Room Service & Concierge Service

Room Service & Concierge Service

Собната услуга отсекогаш била една од најсуштинските (и најпопуларните) услуги за секој хотел. Бидејќи не сме исклучок од оваа практика, ние во Хотел Лебед навистина би сакале да бидеме сигурни дека секој вид дополнителна услуга што клиентот ја сака може лесно и навремено да се испорача.

Бесплатно