THING TO DO

Црните Извори

ЦРН ДРИМ

ИЗВОРИ

ВЕВЧАНИ

МАНАСТИР

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

ЕДНА ОД НАЈСТАРИТЕ ПЛАНИНИ

ГАЛИЧИЦА

ПЛАНИНСКО

ПЕШАЧЕЊЕ

ЕЗЕРО И РЕКА

РИБОЛОВ

СЛУЧУВАЊА

ФЕСТИВАЛ ОХРИДСКО ЛЕТО

ЕЗЕРО

ЕДРЕЊЕ

МАВРОВО

ЈАВАЊЕ КОЊИ

РЕКРЕАЦИЈА

• ВО ОКОЛИНАТА
• СЛУЧУВАЊА ФЕСТИВАЛ ОХРИДСКО ЛЕТО
• ЕДРЕЊЕ НА ЕЗЕРО
• ЕЗЕРСКИ И РЕЧЕН РИБОЛОВ
• СПОРТ
• ПЛАНИНАРЕЊЕ
• ЈАВАЊЕ КОЊИ ВО МАВРОВО НА ЕДЕН ЧАС ОДДАЛЕЧЕНОСТ